TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

CƠ QUAN QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã ra Quyết định số 5158/QĐ-SHTT về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Phình Hồ” cho sản phẩm chè shan, khu vực địa lý: xã Phình Hồ và xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

– Tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu
– Tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân được cấp phép.
– Tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý có quyền ra quyết định đình chỉ hoặc thu hồi vĩnh viễn việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân nếu vi phạm các quy định về chất lượng sản phẩm và sử dụng chỉ dẫn địa lý
– Tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý có trách nhiệm đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Đồng chí Vũ Xuân Hợi – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái trao giấy chứng nhận đăng ký CDĐL “Chè Shan Phình Hồ” cho đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu