Tập huấn nâng cao năng lực cho người hưởng lợi trong vùng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ”

Tập huấn nâng cao năng lực cho người hưởng lợi trong vùng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ”

Sáng ngày 19/10/2021, tại UBND xã Phình Hồ, Trong khuôn khổ dự án: Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Chè shan Phình Hồ” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp tổ chức Lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho người hưởng lợi trong vùng Chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ”. Dự lớp Tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo địa phương; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp và các hộ/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè shan Phình Hồ trên địa bàn xã Phình Hồ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tại Hội thảo, đại biểu đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Huyền – Phó Trưởng bộ môn Thể chế tổ chức sản xuất nông nghiệp và nông thôn trình bày về Sở hữu trí tuệ nói chung và các công cụ quản lý và khai thác CDĐL “Chè shan Phình Hồ”

Trong chương trình của lớp tập huấn, Thạc sỹ Hà Trần Mạnh  Hùng – Thư ký dự án Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Chè shan Phình Hồ” đã giới thiệu hệ thống quảng bá sản phẩm bao gồm: Hệ thống nhận diện sản phẩm, Website quảng bá sản phẩm, hệ thống truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn các đại biểu truy xuất nguồn gốc của sản phẩm “chè Shan Phình Hồ” bằng tem điện tử thông minh Qrcode

Trên tinh thần làm việc trách nhiệm, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn với đơn vị chủ trì thực hiện dự án và thể hiện sự đồng tình, nhất trí với các nội dung trong buổi tập huấn mà đại diện nhóm thực hiện dự án đã trình bày.

          Nguồn: Mạnh Hùng – Casrad