HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM “CHÈ SHAN PHÌNH HỒ”

Trên bao bì của sản phẩm mang thương hiệu “CHÈ SHAN PHÌNH HỒ” có tem truy xuất nguồn gốc điện tử Qr-code.
Người tiêu dùng có thể sử dụng phần mềm Zalo, máy ảnh (camera) hoặc các phần mềm khác trên điện thoại Smartphone để tra cứu nguồn gốc xuất xứ và các thông tin của sản phẩm