Hội thảo: “Thống nhất Hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Chè Shan Phình Hồ” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái”

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức hội thảo: “Thống nhất Hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Chè Shan Phình Hồ” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tại Ủy ban nhân dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, đại diện Ủy ban nhân dân xã Phình Hồ, đại diện Ủy ban nhân dân xã Làng Nhì, đại diện Công ty Cổ phần Minh Thành và những hộ dân đang tham gia sản xuất và kinh doanh sản phẩm chè shan Phình Hồ trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ nhiệm dự án trình bày tại Hội thảo

Tại hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp đã cùng các đại biểu tham dự thảo luận và thống nhất các nội dung: Mẫu logo đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Chè Shan Phình Hồ”, bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù và danh tiếng của sản phẩm và Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Chè Shan Phình Hồ”.

Nguồn: Mạnh Hùng – Casrad