HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP QUYỀN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP QUYỀN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “CHÈ SHAN PHÌNH HỒ”

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” cho Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, hồ sơ gồm:

  • Đơn xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu do người đại diện của tổ chức, cá nhân viết; Bản thuyết minh hiện trạng sản xuất kinh doanh chè và chất lượng sản phẩm: 02 bản
  • Biên bản kết quả thẩm định nơi sản xuất của tổ chức, cá nhân do tổ thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu xác nhận: 01 bản
  • Giấy phép kinh doanh (nếu là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã): 02 bản sao công chứng

 TRÌNH TỰ CẤP PHÉP SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “CHÈ SHAN PHÌNH HỒ”

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu cho Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

  • Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất của tổ chức, cá nhân đăng ký để đánh gia.
  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu ra Quyết định cấp hoặc không cấp phép sử dụng nhãn hiệu cho tổ chức, cá nhân đăng ký . Trường hợp hồ sơ bị từ chối, phải có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “CHÈ SHAN PHÌNH HỒ”

  • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” do Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cấp cho các tổ chức, cá nhận đáp ứng đủ các điều kiện.
  • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” có giá trị pháp lý trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp.
  • Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân nếu muốn tiếp tục sử dụng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” làm các thủ tục xin gia hạn.