CHUYÊN GIA NÓI VỀ SẢN PHẨM

Ông Phạm Minh Đức – Phó Chủ tịch Hiệp hội hữu cơ Việt Nam chia sẻ về sản phẩm chè shan Phình Hồ của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái