ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG CDĐL

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm chè shan đều có quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hô” dùng cho sản phẩm đang sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Vùng sản xuất nằm tại địa bàn xã Làng Nhì, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và đáp ứng được các yêu cầu về môi trường.
– Sản phẩm chè phải đáp ứng được các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm.
– Đáp ứng được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho sản phẩm mang CDĐL
– Được Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cấp quyền sử dụng sử dụng chỉ dẫn địa lý